ZON

Initiatiefnemers Esther en Ingeborg aan het woord:

"We zijn de ZON-groepen gestart omdat we merken dat veel kinderen zich niet meer laten zien, niet écht. Door de grote klassen, hoge werkdruk en het aantal zorgvragen in de klas, geven veel leerkrachten aan niet ieder kind te kunnen bieden wat het nodig heeft. Kinderen en hun ouders voelen zich daardoor niet gezien en gehoord, veel leerkrachten geven aan dat zij zich 'voelen falen'. Daarnaast zijn de meeste methodes die gebruikt worden op scholen gericht op 'gemiddelde' leerlingen, waardoor bovengemiddelde leerlingen of creatieve denkers vaak ‘uitvallen’. Omdat deze leerlingen andere stappen nodig hebben tijdens hun leerprocessen lopen zij vast, tot thuis zitten aan toe. Zij raken 'zichzelf' kwijt. Voor deze talenten is meer en ander onderwijs nodig. De ZON-groepen zijn specifiek vormgegeven voor deze doelgroep. Wij zijn gespecialiseerd in de problematiek van leerlingen bij wie hoogbegaafdheid leidt tot frustraties en onderpresteren. Waardoor kinderen zich weer gezien voelen op een manier die bij hen past en zichzelf daarom weer kunnen en willen laten zien. We zijn voortdurend in beweging, daarom blijven we met elkaar in ontwikkeling. Wij delen graag onze kennis en aanpak met alle scholen, professionals en ouders. Zodat we leren van en met elkaar.

We bieden onderwijs vanuit de ZON-principes. Deze principes zijn voor veel kinderen en leerkrachten hard nodig. Help ons om dit voor veel meer kinderen te kunnen realiseren. Investeer in de toekomst van Nederland: onze kinderen."

Er is nu een interventie nodig

Teveel kinderen lopen vast. Daarom starten wij Reveles, een particuliere school. Hier is geen bekostiging vanuit de overheid voor.

Laat talent niet verloren gaan

Kinderen die niet in een systeem passen stagneren binnen het regulier onderwijs. Zij hebben onderwijs buiten de geijkte paden nodig.

Een goede toekomst voor ieder kind

Door de inzet van Reveles neemt het aantal thuiszitters af en wordt uitval in de toekomst voorkomen.

Investeerders zijn nodig

Om Reveles optimaal vorm te kunnen geven zijn investeerders nodig. Zodat personeel, materialen en huisvesting ook bekostigd kunnen worden.

 

Hoe kunt u maatschappelijk betrokken zijn bij ZON?

Zonder uw hulp kunnen wij de ZON-groepen niet vormgeven, ook niet nu we bekostigd worden door de overheid. De ouderbijdrage willen we minimaal houden, zodat de ZON-groepen voor ieder kind toegankelijk zijn. Kansenongelijkheid willen we voorkomen. Bekostiging van personeel en materialen zullen op een andere wijze, bijvoorbeeld door maatschappelijke betrokkenheid, geregeld moeten worden.

We hebben de ondernemende, creatieve en 'anders' denkende kinderen nodig. Zij zijn degene die de banen van de toekomst gaan vervullen. Ieder (talentvol) kind dat vastloopt binnen het systeem is er één teveel!

Doneren en sponsoren

Met uw particuliere of zakelijke donatie of sponsoring bekostigen wij personeel, huisvesting en...

Sponsor gratis met SponsorKliks

Winkelt u ook vaak online? Winkel dan voortaan via SponsorKliks van Reveles een ZON-school Door online uw...

Aanschaf materialen

We starten Reveles op, daarom kunnen we heel veel materialen gebruiken, van meubilair tot boeken. Een rijke...

Uw bedrijf direct in contact met talent

Wanneer bedrijven investeren in Reveles, laten zij zien dat zij maatschappelijk betrokken zijn en willen...

Initiatiefnemers

De ZON-groepen zijn opgericht door Esther Jeras, en Ingeborg de Keizer . Wij zagen teveel (hoog)begaafden die vastliepen binnen de reguliere scholen. Vanuit onze passie om kinderen te zien en tot volle bloei te laten komen zijn de ZON-groepen tot stand gekomen. Wij staan voor professionaliteit, uitmuntende kwaliteit en zorg. Want om een kind goed te kunnen begeleiden, en echt onderwijs op maat te kunnen bieden, horen er verschillende expertises vanuit onderwijs en zorg aanwezig te zijn op een school.

Esther Jeras Initiatiefnemer Reveles en de ZON-aanpak

Specialist hoogbegaafdheid, interim intern begeleider/ management van een school, gedragstrainer, ambulant begeleider, onderwijswetenschapper i.o.

Ingeborg de Keizer Initiatiefnemer Reveles en de ZON-aanpak

KernTalentenanalist, coach (jong)volwassenen bij studiekeuze, persoonlijke ontwikkeling, loopbaanbegeleiding, specialist hoogbegaafdheid.

ONZE UNIEKE BOUWSTENEN

Kind centraal, Veel (buiten) leren en spelen
Training: van onderpresteren tot leren
Antennegestuurd, geen IQ test vereist
Kinderen leren ondernemen voor hun school
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten
Kijk op het kind vanuit o.a. het ZIJNSluik en Kerntalenten
Iedere week sterk leren staan door training Rots en Water en zelfverdediging
Specifieke (persoonlijke) aandacht voor het leren omgaan met overexcitabilities
Toetsing en verantwoording aan de hand van leerlijnen, formatief evalueren, CITO en ParnasSys
ZON School: onderwijs en zorg samen voor de groep, kleine ontwikkelgroepen, intensieve samenwerking met ouders/ verzorgers
Contacten met politiek wat betreft de ZON-aanpak waardoor passend onderwijs wel gewaarborgd is
Gepersonaliseerd Pijlers: relatie, autonomie, veiligheid en leren vanuit het hart

Ieder kind wordt nieuwsgierig geboren!

Het gaat er niet om of je binnen of buiten de lijntjes kleurt, het gaat erom dat je je eigen lijntjes tekent. OMdenken

Een ZON- school

Teveel kinderen vallen binnen het huidige systeem tussen wal en schip. We zien dat zowel het onderwijs als de zorg vastlopen. Er is een andere aanpak nodig waardoor Passend onderwijs eindelijk wél gewaarborgd is, tekorten zullen afnemen en het beroep van leerkracht en jeugdhulpverlener weer aantrekkelijk worden. Daarom zijn Esther Jeras en Ingeborg de Keizer in 2018 aan de slag gegaan met het ontwikkelen en bespreken van de ZON-aanpak met de politiek. Ondertussen geven kamerleden aan dat de ZON-aanpak een veelbelovend initiatief is. Minister Slob van onderwijs en minister De Jonge van zorg, geven in juni 2019 aan of er experimenteerruimte komt. Wij hopen dit van harte!

Hier kunnen we echter niet op wachten. En we zijn er dan ook trots op dat we vast zelf de eerste ZON-school starten. Zodat we kunnen laten zien dat het werkt. De ZON-aanpak is bedoeld voor alle scholen in Nederland, dus niet alleen voor (hoog)begaafden. Reveles is een voorbeeld van hoe een ZON-school er uit kan zien. Het is ons streven om de ZON-aanpak op meerdere scholen te implementeren, zodat ieder kind passend onderwijs kan krijgen.

In de ZON-groepen laten we zien dat ieder kind in brede zin begeleid wordt, omdat een integrale aanpak vanzelfsprekend is. Passend onderwijs is daardoor gewaarborgd. Dat gun je toch ieder kind!

De 4 principes

De 4 principes samen zorgen voor gelukkige kinderen en ook nog eens voor aanzienlijke kostenbesparingen. Deze...

Leerlijn psychosociaal

Bij Reveles besteden we veel aandacht aan de psychosociale ontwikkeling van het kind. Inzicht in jezelf en de ander is van...

Specifieke zorg

Bij specifieke zorg werken we planmatig samen met ouders en kind. Welbevinden en uitgaan van mogelijkheden staan hierbij...

OMdenken

Niet wat je bent is wat je beperkt, maar wat je denkt dat je niet bent.

Dennis Waitley

OMdenken ------------- Simpel is het moeilijkst ----------- Johan Cruijff

The best teachers teach from the heart, not from the book.

Vergeet één ding niet, jij bent geweldig!!