Teveel kinderen vallen binnen het huidige systeem tussen wal en schip. Zowel het onderwijs als de zorg laten grote zorgsignalen zien. Er is een andere aanpak nodig waardoor passend onderwijs wel gewaarborgd is, tekorten zullen afnemen en het beroep van leerkracht en jeugdhulpverlener weer aantrekkelijk worden. Daarom zijn Esther Jeras en Ingeborg de Keizer vanaf juli 2018 aan de slag gegaan met het ontwikkelen en bespreken van de ZON-aanpak met de politiek. Ondertussen geven kamerleden aan dat de ZON-aanpak een veelbelovend initiatief is. Minister Slob van onderwijs en minister De Jonge van zorg, geven in juni 2019 aan of er experimenteerruimte komt.

We zijn er trots op dat we zelf de eerste ZON-school starten. Zodat we kunnen laten zien dat het werkt. Op Reveles wordt ieder kind in brede zin begeleid, omdat een integrale aanpak vanzelfsprekend is. Passend onderwijs is daardoor gewaarborgd. Dat gun je toch ieder kind!