“Wat is het mooi om een onderpresteerder weer tot leren te zien komen, wanneer kinderen blij worden met wie ze zijn.” – Reveles

Doneer nu!

Reveles start als particuliere school. Dat geeft vrijheden. De kinderen die wij onderwijs willen bieden, lopen vaak vast in de huidige onderwijssystemen. Wij willen de vrijheid om het onderwijs om hen heen te organiseren in plaats van hen te vragen zich aan te passen aan het systeem.

Investeer in uw potentiële opvolgers, laat talent niet verloren gaan!

Deze keuze betekent ook dat we geen bekostiging van het Rijk krijgen. Om de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden werken we met organisaties en bedrijven die Reveles steunen. Dat kan op verschillende manieren.

Met alle plezier gaan we hierover met u in gesprek.

Word vriend van de stichting Reveles

Reveles is een onafhankelijke stichting die het onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren in de regio Drechtsteden wil bevorderen en in standhouden. De stichting Reveles heeft de ANBI status aangevraagd, waardoor direct voordeel ontstaat voor de donerende organisatie.

Een ANBI-status geeft fiscale voordelen voor zowel donateurs om giften te doen, als voor de Stichting om giften te ontvangen ten behoeve van de school:

  • Een donateur kan giften van de inkomsten-of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels)
  • Een ANBI instelling hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over schenkingen en/of erfenissen die ontvangen worden voor het algemeen belang.