“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough”. – Albert Einstein –

Voor ieder kind is het belangrijk dat je leert hoe je moet leren. Vanuit wetenschappelijke inzichten besteden we hier veel aandacht aan. Waarbij centraal staat dat het brein actief wordt vanuit natuurlijke nieuwsgierigheid.

‘Het Cognitieve Luik’ en ‘het Zijns Luik’

We weten dat (hoog)begaafdheid meer is dan het hebben van een hoog IQ. Bij Reveles maken we dan ook gebruik van de modellen van Tessa Kieboom: ‘het Cognitieve Luik’ en ‘het Zijns Luik’. Deze modellen beschrijven waar de leer- en zorgcoaches rekening mee mogen houden. Intellectuele capaciteiten vormen samen met motivatie en creativiteit ‘ het Cognitieve Luik’. Tessa Kieboom maakt bij de modellen het onderscheid tussen het denken en het voelen (zie ook: leerlijn psychosociaal). Het stimuleren van motivatie en creativiteit vormen belangrijke onderdelen bij het leren leren.

Kinesthetisch leren, aandacht voor de natuur

Bij Reveles is kinesthetisch leren een begrip. Leren door te doen, te voelen en te bewegen zorgt ervoor dat een kind kennis actief kan verwerken. Hierbij krijgt ieder kind de ruimte om te bewegen, voelen en te doen op een manier die bij hem past. We maken tijdens het leren dan ook veelvuldig gebruik van de natuur door het naastgelegen park en onze moestuin te benutten. Er zijn trampolines op school aanwezig die worden ingezet als ontspanning, maar ook als middel om tot leren te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatiseren van de tafels. Er zullen met regelmaat op projectbasis verschillende sportieve activiteiten worden ingezet met als voornaamste doel het welbevinden van de kinderen. 

Leren leren

Het “leren leren” is een vak waar de kinderen dagelijks mee oefenen. Zij worden daarbij gecoacht door zowel de leer- als de zorgcoach. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen wanneer ze naast ‘gewoon leren’ ook leren hoe ze moeten leren en hoe ze hier gemotiveerd in kunnen worden. Wanneer kinderen hun leerproces presenteren ligt de nadruk op het proces, de inzet en het hanteren van een groeimindset, er wordt geen cijfer gegeven. Kinderen met angst voor het presenteren voor de groep worden hier door de zorgcoach deskundig in begeleid.

Tijdens activiteiten gericht op het leren leren besteden we aandacht aan:

 • Inzicht verkrijgen in jouw manier van leren
 • Motivatie
 • Kennis en inzicht over de mindset, invloed van een groeimindet op het leren
 • Inzicht in het brein, wat gebeurt er als je leert
 • Wetenschappelijke inzichten op het gebied van leren leren
 • Executieve functies
 • Hoofd-en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Presenteren op een manier die bij jou past
 • Faalangstreductie
 • Geheugentechnieken, vergroten van de aandachtsspanne
 • Werkvormen zoals mindmappen, werken met excel, aantekeningen maken
 • Plannen en organiseren
 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Creativiteit

Veel (hoog)begaafden hebben ‘nooit’ leren leren, waardoor zij het gevaar lopen om op het voortgezet onderwijs ‘vast’ te lopen. Dit gebeurt vaak in het derde jaar wanneer je niet meer automatisch alles als een spons opneemt, maar moet kunnen leren om de stof te kunnen begrijpen en onthouden. Wanneer een (hoog)begaafd kind niet op de basisschool leert om de uitdaging aan te gaan, heeft het op een gegeven moment de ‘neiging’ om in de comfort zone te blijven. Dit zorgt in veel gevallen voor onderpresteren en onderduikgedrag. Kinderen leren op Reveles vanaf de start om na te denken in welke zone zij bezig zijn:

*de comfort zone, *de panic zone, * of learning zone.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is comfort-zone-learning.png

De comfort zone betekent dat het kind in de zone blijft waar hij de stof al beheerst, de panic zone betekent dat het kind in paniek raakt omdat het kind bijvoorbeeld opeens zonder begeleiding veel uitdaging aangeboden krijgt. De learning zone betekent dat het kind aan het leren is en zich hier veilig en autonoom bij voelt. Door steeds na te denken over waar het kind zit tijdens een activiteit versterken we automatisch de metacognitie, waardoor kinderen al vroeg naar hun eigen aandeel in het leerproces kunnen kijken en dit kunnen aan-of bijsturen. Het kind leert!