“Welkom zijn op een plek waar je je thuis voelt, waar je jezelf kunt zijn, geprikkeld en gestimuleerd wordt. Daar waar je energie voelt stromen, je blijdschap voelt diep van binnen. Waar dromen tot leven komen, daar wil je toch alle dagen zijn.” – Reveles –

Snel veranderende maatschappij

Onze maatschappij verandert razendsnel en kinderen moeten kunnen omgaan met een grote hoeveelheid aan informatie, eigen keuzes kunnen maken, verantwoordelijkheid kunnen nemen, leren te leren, kritisch kunnen nadenken, noem maar op. We mogen onze kinderen voorbereiden op banen die nu nog niet bestaan, ideeën die nog naar voren gaan komen en innovaties die nog bedacht gaan worden. Weten wie je bent, en waar je naartoe kunt werken, is een belangrijke basis voor het kind om te kunnen omgaan met alle ontwikkelingen die plaatsvinden en nog gaan komen.

Relatie, veiligheid, autonomie en leren vanuit het hart

Wij zijn Reveles gestart omdat veel (hoog)begaafde kinderen, en creatieve denkers, tussen wal en schip belanden binnen het regulier onderwijs. Zij denken en leren anders. Reveles biedt onderwijs aan buiten de geijkte paden. Het onderwijs is dan ook dynamisch, ondernemend en creatief opgezet.

Bovenstaande pijlers zorgen ervoor dat een kind zich gezien en (h)erkend voelt. Het mag er zijn met heel zijn gevoelsleven, waardoor het zich kan ontwikkelen in brede zin. Het kind leert leren. Niet omdat het moet maar omdat het van binnenuit wil. Het leert zichzelf kennen en ontdekt hoe het met veranderingen, kennis en een maatschappij die zich in snel tempo ontwikkelt kan omgaan. Wij werken continu vanuit relatie, veiligheid en autonomie. Want (hoog)begaafden zijn autonome denkers, intens gevoelig en hebben veel behoefte aan veiligheid vanuit een ‘dieper’ gevoelsleven. De ruimte om te leren is bij Reveles onbegrensd. Specifieke kennis van het brein en leer-en denkstrategieën zijn hierbij van essentieel belang. De leer-en zorgcoach zorgen voor een deskundige begeleiding op zowel cognitief als psychosociaal gebied, zodat leren vanuit het hart zichtbaar wordt.

Het mogen toepassen van de verschillende manieren van denken, zorgt voor leren vanuit het hart!

Onderzoekend en ontwerpend, zelfbewust, innovatief en probleemoplossend

Binnen het onderwijs van Reveles besteden we veel aandacht aan persoonlijkheidsvorming en vaardigheden die nu al belangrijk zijn en steeds meer van belang zullen gaan worden. Onze maatschappij heeft o.a. zelfbewuste personen, innovators, anders denkenden, ondernemers en probleemoplossers nodig. We bereiden de kinderen voor in een tempo dat bij hen past: snel, dynamisch en passend bij hun manier van top down kijken naar de wereld. Door hierbij samen te werken met bedrijven en vakspecialisten, heeft het projectmatig werken en onderzoekend en ontwerpend leren een aantoonbare link met de praktijk waarin de kinderen straks gaan functioneren of nu al ingezet kunnen worden.