Bij Reveles besteden we veel aandacht aan de psychosociale ontwikkeling van het kind. Inzicht in jezelf en de ander is van essentieel belang bij het ontwikkelen van een sterke persoonlijkheid, gezond burgerschap en het flexibel kunnen omgaan met alle veranderingen en ontwikkelingen in onze maatschappij.

De psychosociale ontwikkeling

Door de aanwezigheid van een leercoach en een zorgcoach, waarborgen we de sociale veiligheid. Veiligheid en contact worden door de zorgcoach deskundig begeleid, waardoor het kind stil kan staan bij wie het is, wat het wil zijn en hoe het ‘goed’ met de ander kan omgaan. Een gezond leer-leefklimaat is essentieel, zeker voor kinderen die schade hebben opgelopen in het onderwijs. Daarnaast is het bij (hoog)begaafde kinderen van belang dat er aandacht besteed wordt aan neerslachtigheid, desillusies en kenmerken van depressiviteit. Door hun top down manier van kijken naar de wereld en hun intensiteit kunnen zij daar gemakkelijk last van hebben. Bij Reveles erkennen en begeleiden we het kind hierin. Hierdoor gaan kinderen weer stralen!

Het ZIJNSluik

De psychosociale ontwikkeling wordt gevolgd aan de hand van leerlijnen. Kinderen kunnen ook hier hun ontwikkeling zelf volgen en afvinken. Ook hierbij zorgen we ervoor dat we altijd in beweging en ontwikkeling blijven.

Bij de psychosociale begeleiding van het kind houden we rekening met de specifieke kenmerken van hoogbegaafde kinderen. Naast kenmerken die elk kind in zijn of haar persoonlijkheid uit, beschrijft het ZIJNSluik van Tessa Kieboom specifieke behoeften op het gebied van begeleiding en zorg. De leer-en zorgcoach zijn getraind in het rekening houden met deze verschillende behoeften tussen kinderen.