“You can’t teach children to behave better, by making them feel worse. When children feel better they behave better.” – Pam Leo –

Omdat Reveles een ZON-school is, werken we volgens de ZON-principes. Dit houdt in dat zorg en onderwijs samen voor de ontwikkelgroep staan. Bij Reveles noemen we dit een leercoach en een zorgcoach. De leercoach begeleidt en coacht de cognitieve processen. De zorgcoach begeleidt en coacht de psychosociale processen van de kinderen. Trainingen op het gebied van sociale vaardigheden, emotieregulatie, psychosociale weerbaarheid en burgerschap worden door de zorgcoach vormgegeven.

Activititeiten

De zorgcoach verzorgt activiteiten gericht op de volgende ontwikkelgebieden:

 • Zelfbewustzijn;
 • Trots zijn op jezelf;
 • Autonomie, weerbaarheid en veerkracht;
 • Lichaamsbewustzijn;
 • Sociale processen op school en in de omgeving van het kind;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Zelfverdediging;
 • Het ontwikkelen van vaardigheden om met negatieve ervaringen gevoelens en gedachten om te gaan;
 • Het leren omgaan met en oplossen van stress en conflicten;
 • Social media op de basisschool;
 • Persoonsgerichte ‘zorg’vragen.

Van groot belang bij de psychosociale ontwikkeling is het leren door ervaring en het spel van kinderen. Daarom besteden we bij Reveles dan ook veel aandacht aan het (buiten) spelen, rots en water activiteiten, zelfverdediging, rollenspel en het aanbieden van situaties waarbij kinderen concreet kunnen oefenen. Er is aandacht voor de verschillen tussen jongens en meisjes hierin.