Investeren

 
Naast de ouderbetrokkenheid en inzet in natura hebben we enkele investeerders nodig.

 
Bedrijven, instanties die willen investeren in talent door een zelfgekozen bedrag te investeren.

Voordelen voor deze investeerders:

o Met een relatief kleine bijdrage wordt talent opgeleid in de regio
o In en om de school kunnen we (de naam van) van uw bedrijf bekend maken. Dit bereikt uiteraard ook de ouders. Een
   interessante doelgroep omdat de appel vaak niet ver van de boom valt: deze ouders zijn vaak ook meer- of hoogbegaafd. Velen
   van hen werken het liefst in de buurt van hun gezin.
o Er kunnen samenwerkingsprojecten worden opgezet waarbij de talenten van de leerlingen direct interessante ideeën op kunnen
   leveren voor uw bedrijf.
 
Bijdragen kunnen incidenteel zijn, of jaarlijks. We dekken daarmee de
investeringen die aan de voorkant nodig zijn danwel de exploitatie.