Doneren en sponsoren

Met uw particuliere of zakelijke donatie of sponsoring bekostigen wij personeel, huisvesting en materialen. 


Om Reveles optimaal te kunnen vormgeven is er €325.000 nodig.  U kunt als particulier doneren of zakelijk. U kunt ook kiezen voor sponsoring.

Particuliere donatie        

Als donateur kunt u zelf bepalen hoeveel u wilt doneren en of u dit eenmalig of maandelijks wilt doen. We houden u op de hoogte van onze bestedingen en resultaten via onze digitale nieuwsbrieven, website en Social media.

Zakelijke donatie

Met uw bedrijf, stichting of fonds kunt u een structurele of eenmalige gift doen. Deze giften zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

Sponsoring in geld

U geeft ons een bijdrage in geld. Sponsoring is geen belastingvrije inkomstenbron omdat de sponsor er iets voor terug verwacht. De sponsorbedragen vallen onder de levering van producten en diensten binnen de omzetbelasting. De BTW moet in rekening worden gebracht aan de sponsor en worden afgedragen aan de Belastingdienst. Een sponsor zal de aan hem door de vereniging gefactureerde BTW overigens meestal als voorbelasting kunnen verrekenen. Aftrek van voorbelasting is alleen mogelijk als zowel de gesponsorde als de sponsor een factuur uitreiken voor de waarde van de prestatie.

Sponsoring in natura 

U geeft ons een bijdrage in natura, bijvoorbeeld in de vorm van sportkleding, schriften of spullen voor de moestuin. Ondanks dat er geen geld wordt uitgewisseld, moet er wel belasting worden afgedragen. Als waarde van de sponsoring in natura geldt de inkoopwaarde van de goederen die de sponsor ter beschikking stelt. Ook hier geldt dat aftrek van voorbelasting alleen mogelijk is als zowel de gesponsorde als de sponsor een factuur uitreiken voor de waarde met de waarde van de bijdrage in nature en de waarde van de tegenprestatie.

Sponsorovereenkomst

In het geval van grote bedragen zullen wij u een sponsorovereenkomst aanbieden, omdat anders over het volledige bedrag (of de waarde van de gift in natura) omzetbelasting betaald moet worden. Een sponsorovereenkomst is maatwerk. De belangrijkste elementen in de overeenkomst zijn een duidelijke omschrijving van financiële of materiële prestaties van de sponsor en de tegenprestatie door Reveles.

U kunt kiezen uit de volgende tegenprestaties:

  • Meer naamsbekendheid door bijvoorbeeld reclame in onze nieuwsbrieven, op de website of op PR-artikelen.
  • Kennisoverdracht op HB-gebied.
  • Bij grote sponsorbedragen: een KernTalentenanalyse.

Vennootschapsbelasting

Als een bedrijf een geldbedrag aan een organisatie betaalt in ruil voor naamsbekendheid van het bedrijf, wordt de betaling gezien als een vergoeding voor reclame. Een dergelijke betaling is voor het bedrijf volledig aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, zonder drempel of maximum. De voorwaarde die de fiscus aan de aftrekbaarheid van de bijdrage als ’reclame’ stelt, is dat de betaling het bedrijfsbelang dient. De betaling heeft dus het karakter van een bedrijfslast, voor reclame- of sponsordoeleinden. Voor de ontvangende partij gelden evenwel de eerder genoemde grensbedragen.


Ja! Ik wil Reveles steunen door een donatie of sponsoring.

Reveles, waar het kind centraal staat!


100% privacy Guaranteed.