Uw bedrijf direct in contact met talent

Wanneer bedrijven investeren in Reveles, laten zij zien dat zij maatschappelijk betrokken zijn en willen voorkomen dat talent verloren gaat.

Talent kan ook van groot belang zijn voor uw bedrijf, onze kinderen zijn immers de toekomstige werknemers. Door nu te investeren kunt u jong talent betrekken bij uw onderneming, waardoor zij later wellicht binnen uw sector/bedrijf aan de slag gaan. 


 
Investeren in Reveles kan door:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Investeren in Reveles  biedt mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord ondernemen uit te dragen. Want met een investering laat u zien dat u met uw bedrijf investeert in kinderen die vastlopen, of niet tot hun recht komen, binnen het regulier onderwijs. U kunt investeren in de vorm van een donatie, sponsoring of inzet van ‘vak’ specialisten.

Het aanbieden van stages en excursies      

U kunt met uw bedrijf ruimte aanbieden voor een stage. Kinderen kunnen dan aan de hand van een stage kennismaken met  uw onderneming. In de praktijk zal dit betekenen dat een kind samen met een begeleider een dag komt meelopen. Aan de hand van een excursie kan een ontwikkelgroep van Reveles kennismaken met uw bedrijf. Dit kan gunstig zijn voor de naamsbekendheid, het ontwikkelen van toekomstperspectief bij de kinderen, toename van talent binnen uw sector, opleidingen.

Wat kan Reveles betekenen voor uw bedrijf?

Het bedrijfsleven is voor ons een belangrijke bron van inspiratie. Daarom zijn wij ook graag van betekenis voor uw bedrijf. Wij kunnen op de volgende manieren van betekenis zijn:

  • Aanbieden van excursies naar uw bedrijf.
  • Aanbieden van een teamanalyse waardoor uw werknemers leren om hun kerntalenten in te zetten. Dit komt ten goede aan de werktevredenheid van uw werknemers.
  • Kennisoverdracht op het gebied van hoogbegaafdheid.
  • In en om de school kunnen we (de naam van) van uw bedrijf bekend maken. Dit bereikt uiteraard ook de ouders. Een interessante doelgroep omdat de appel vaak niet ver van de boom valt: deze ouders zijn vaak ook meer- of hoogbegaafd. Velen van hen werken het liefst in de buurt van hun gezin.
  • Er kunnen samenwerkingsprojecten worden opgezet waarbij de talenten van de leerlingen direct interessante ideeën op kunnen leveren voor uw bedrijf.

Ons bedrijf investeert graag in Reveles