Belastingaftrekbaar schenken

Wanneer je een gift geeft of doneert aan een goed doel, dan krijg je soms een flink belastingvoordeel cadeau via de aangifte inkomstenbelasting.

Investeren in Reveles kan op verschillende manieren aftrekbaar zijn bij de belasting. Wij hebben de voordelen voor u op een rij gezet. Wij zetten ons in voor het algemeen belang van kinderen en hun ouders/ verzorgers en zijn daarom geen commerciële instelling.

De volgende giften zijn aftrekbaar bij de belasting

  • Giften die een nuttige bijdrage voor uw bedrijfsvorming betekenen

Een belastingvrije gift kan aftrekbaar zijn wanneer het gaat om een  zakelijke kostenpost en de gift  in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan uw bedrijfsvoering. Wij bieden bijvoorbeeld reclame aan voor uw bedrijf, waardoor u meer naamsbekendheid krijgt en uw gift of donatie ook nog eens aftrekbaar is bij de belasting.

  • Giften uit vrijgevigheid

Wanneer bedrijven of particulieren een gift geven, dan spreken we van vrijgevigheid. Bij giften is er geen tegenprestatie door Reveles aan verbonden. Een gift is vrijgesteld van btw.

  • Sponsoring

Bij sponsoring vindt er een tegenprestatie plaats. Meestal gaat het om financiële steun in ruil voor naamsbekendheid. De instelling die de sponsoring ontvangt, mag een factuur uitschrijven aan uw bedrijf. Over sponsorbijdragen wordt dan btw geheven. Bij giften in natura is de waarde in het economische verkeer op het moment dat de schenking wordt gedaan bepalend.

  • Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt kan giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren. Giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI),  zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden en de giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn. De regelgeving rondom giftenaftrek is complex. Vraag advies aan een belastingadviseur of kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.