Leren leren

Voor ieder kind is het belangrijk dat je leert hoe je moet leren. Vanuit wetenschappelijke inzichten besteden we hier veel aandacht aan. Waarbij centraal staat dat het brein actief wordt vanuit natuurlijke nieuwsgierigheid.
Het “leren leren” is een vak waar de kinderen dagelijks mee oefenen. Zij worden daarbij gecoacht door zowel de leer als de zorgcoach. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen wanneer ze naast ‘gewoon’ leren’ ook leren hoe ze moeten leren. Wanneer kinderen hun leerproces presenteren ligt de nadruk op het proces en het hanteren van een groeimindset, er wordt geen cijfer gegeven. Kinderen met angst voor het presenteren voor de groep worden hier door de zorgcoach deskundig in begeleid.

Tijdens activiteiten gericht op het leren leren besteden we aandacht aan:

 • Inzicht verkrijgen in jouw manier van leren.
 • Kennis en inzicht over de mindset, invloed van een groeimindet op het leren.
 • Inzicht in het brein, wat gebeurt er als je leert.
 • Wetenschappelijke inzichten op het gebied van leren leren.
 • Hoofd-en bijzaken kunnen onderscheiden.
 • Presenteren op een manier die bij jou past.
 • Faalangstreductie.
 • Geheugentechnieken, vergroten van de aandachtsspanne.
 • Werkvormen zoals mindmappen, werken met excel, aantekeningen maken.
 • Plannen en organiseren
 • Vergroten van het zelfvertrouwen

Veel (hoog)begaafden hebben ‘nooit’ leren leren, waardoor zij het gevaar lopen om op het voortgezet onderwijs ‘vast’ te lopen. Dit gebeurt vaak in het derde jaar wanneer je niet meer automatisch alles als een spons opneemt, maar moet kunnen leren om de stof te kunnen begrijpen en onthouden. Wanneer een (hoog)begaafd kind niet op de basisschool leert om de uitdaging aan te gaan, heeft het op een gegeven moment de ‘neiging’ om in de comfort zone te blijven. Dit zorgt in veel gevallen voor onderpresteren en onderduikgedrag. Kinderen leren op Reveles vanaf de start om na te denken in welke zone zij bezig zijn

*de comfort zone,

*de panic zone,

* of learning zone.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is comfort-zone-learning.png

De comfort zone betekent dat het kind in de zone blijft waar hij de stof al beheerst, de panic zone betekent dat het kind in paniek raakt omdat deze bijvoorbeeld opeens zonder begeleiding veel uitdaging aangeboden krijgt. De learning zone betekent dat het kind aan het leren is en zich hier veilig en autonoom bij voelt. Door steeds na te denken over waar het kind zit tijdens een activiteit versterken we automatisch de metacognitie, waardoor kinderen al vroeg naar hun eigen aandeel in het leerproces kunnen kijken en dit kunnen aan-of bijsturen. Het kind leert!