“Onderwijs is alleen passend, als het de kansen van kinderen als uitgangspunt neemt.” – Luc Stevens –

Reveles wordt financieel en materieel ondersteund door de Stichting Reveles. Reveles is een onafhankelijke stichting die het onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren in de regio Drechtsteden wil bevorderen en in standhouden.

De stichting Reveles organiseert daartoe zonder enig tegenbelang activiteiten ten behoeve van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Reveles wil daarbij dat elk meer- en hoogbegaafd kind een lesprogramma op maat krijgt aangeboden. In dit lesprogramma moeten kinderen zowel individueel als samen werken aan de persoonlijke doelen en moet een duidelijke verbinding worden gelegd naar de maatschappij buiten de schoolomgeving.

De stichting is opgericht door betrokken ouders en professionals. Vanaf het voorjaar van 2019 hebben zij samen gewerkt aan de vormgeving van nieuw basisonderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen in de Drechtsteden.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Ingeborg de Keizer, voorzitter
  • Winfred van Houwelingen, penningmeester
  • Esther Jeras, secretaris

Het bestuur is bereikbaar via de voorzitter: ingeborg@eigenmeerwaarde.nl

Stichting Reveles heeft een aanvraag ingediend om de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) te verkrijgen.

Een ANBI-status geeft fiscale voordelen voor zowel donateurs om giften te doen, als voor de Stichting om giften te ontvangen ten behoeve van de school:

  • Een donateur kan giften van de inkomsten-of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels)
  • Een ANBI instelling hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over schenkingen en/of erfenissen die ontvangen worden voor het algemeen belang.