De Scholen van Oranje hebben een Christelijke identiteit, Reveles niet?

Dit was een van de eerste vragen die beide besturen elkaar hebben gesteld. We hebben vervolgens geconstateerd dat alle partijen het kind en zijn ontwikkeling centraal stellen. SvO doen dan vanuit een Christelijke overtuiging. Reveles is een algemeen bijzondere school. Deze uitgangspunten zijn niet strijdig met elkaar. We gaan vanuit nieuwsgierigheid ontdekken hoe we hier in de praktijk invulling aan geven. Op de website van SvO staat niet voor niets dat ook veel ouders zonder kerkelijke binding voor de SvO kiezen. Uitgangspunt van alle betrokkenen is het respecteren van elkaars identiteit.