”Education is not the learning of the facts, but the training of the mind to think.” – Albert Einstein –

Verhalen

Binnen het onderwijs van Reveles hechten we veel belang aan het vertellen van verhalen. Iedere week wordt er een nieuw verhaal voorgelezen of verteld. De verhalen sluiten aan bij de projecten waar de kinderen mee bezig zijn. Verhalen bieden een eerste cognitief netwerk aan de kinderen waaraan ze nieuwe kennis kunnen gaan koppelen. Het verhaal dient zo als kapstok. Verhalen kunnen zowel fictie als non-fictie zijn. We geven daarbij de kinderen mee wat het verschil is tussen fantasie en werkelijkheid en dat de werkelijkheid voor ieder mens weer verschillend kan zijn. 

Kritisch denken

De verhalen dagen uit tot kritisch denken. Is dit waar? Klopt dit? Als iedereen A zegt, is B dan fout? Of juist anders? 

Filosofie

Op Reveles vinden we het belangrijk dat kinderen leren denken en leren vragen te stellen. Naast het vertellen van verhalen besteden we veel aandacht aan filosoferen. Filosoferen vindt plaats gedurende de week. Spontaan, aangeboden, filosoferen kan altijd. Door met de kinderen te filosoferen roepen we vragen op, ieder kind wordt uitgedaagd om zelfstandig en kritisch na te denken. Bij filosoferen zijn er geen antwoorden die niet kunnen, we denken, praten en blijven nadenken….

Hoogleraar en filosoof Bas Haring legt het uit: