“De ZON-aanpak, door verschillende leden van de Tweede Kamer erkend als veelbelovend initiatief.” – Reveles –

Esther Jeras en Ingeborg de Keizer zijn in 2018 gestart met het introduceren van een nieuwe manier van denken over Zorg en ONderwijs sámen. Door het vormgeven van een integrale aanpak binnen het onderwijs worden zowel de problemen binnen het onderwijs als binnen de zorg aangepakt. De ZON-aanpak is bedoeld voor alle scholen in Nederland, dus niet alleen voor (hoog)begaafden. Reveles is een voorbeeld van hoe een ZON-school er uit kan zien. Het is ons streven om de ZON-aanpak op meerdere scholen te mogen implementeren, zodat ieder kind écht passend onderwijs kan krijgen. 

Binnen de ZON-aanpak betekent dit dat er zowel een leerkracht als een jeugdhulpverlener voor de klas staan. De leerkracht kan zich meer concentreren op zijn vak en hoeft niet (meer) van alle zorgmarkten thuis te zijn. De (jeugd)hulpverlener ziet de kinderen vanaf jonge leeftijd en kan de ontwikkeling van dichtbij volgen. Ieder kind krijgt deskundige begeleiding op psychosociaal gebied. Daarom zijn ‘labels’ in veel gevallen niet meer nodig. In het geval van specifieke zorgvragen kan deze zorgprofessional in een vroeg stadium actie ondernemen, binnen de veilige muren van school. Ook ouders kunnen op deze manier makkelijk en snel worden betrokken. Zo wordt voorkomen dat lichte problematiek zware problematiek wordt, waardoor hoge kosten bespaard worden. Daarnaast kan er aandacht zijn voor ieder kind!

Benieuwd naar de ZON-aanpak? Meer informatie is te vinden op onze website: www.zon-aanpak.nu

Dit vergt een andere manier van denken en organiseren. Omdat aanpassen van bestaande systemen, organisaties en denkwijzen lastig is gebleken, hebben we het heft in eigen hand genomen. Op Reveles passen we de ZON-principe toe. Vandaar de naam: Reveles – een ZON-school.