Zelfvertrouwen is geloven dat je een kracht bezit groter dan je angst en twijfels – laat talent bloeien

Positieve groepsvorming

Bij Reveles vinden wij veiligheid, zelfvertrouwen en jezelf kunnen en mogen zijn van essentieel belang. Wij besteden dan ook veel aandacht aan een positieve groepsvorming. Dit doen we aan de hand van de inzichten uit ‘Grip op de groep’. Aan het begin van het schooljaar wordt hier gelijk op ingestoken, de rest van het schooljaar wordt dit onderhouden. Deze inzichten worden gecombineerd met het Rots & Water programma.

Rots & Water en zelfverdediging

Naast de reguliere gymlessen bieden wij al onze kinderen wekelijks zelfverdediging en de psychofysieke sociale competentie training Rots en Water aan. Beide onderdelen worden gegeven door gecertificeerde en ervaren trainers.

Beweging

Bij Reveles wordt bewegingsonderwijs gezien als essentieel onderdeel van het curriculum. Er wordt vanuit een breed perspectief gekeken naar de manier waarop wij onze leerlingen in beweging willen krijgen, omdat wij geloven in het positieve effect van bewegen op het welzijn en de algehele ontwikkeling van de kinderen. 

Zelfbewuste kinderen vol zelfvertrouwen

Wij hechten veel waarde aan deze specifieke onderdelen binnen het lichamelijk onderwijs, omdat wij vinden dat ze niet alleen bijdragen aan de fysieke ontwikkeling, maar ook aan de ontwikkeling van mentaal en sociaal gerichte vaardigheden. Onze kinderen worden hiermee voorbereid op een maatschappij waarin zij zichzelf mentaal staande moeten houden. Door te geloven in je eigen kunnen, je bewust te zijn van je eigen mentale en fysieke kracht en hierbij de juiste positieve mindset te ontwikkelen, zijn wij overtuigd dat onze leerlingen zich optimaal, als zelfbewuste en sterke persoonlijkheden kunnen ontwikkelen.